Personvernerklæring for Open Heart – trosbudbringeren stiftelse

Vår behandling av personopplysninger

Open Heart- trosbudbringeren stiftelse heretter kalt OH er en humanitær stiftelse.

OH driver virksomhet i Øst-Europa. Hjelpearbeid for barn, fattige familier, rehabiliteringssentre for rusmisbrukere. Vår behandling av personopplysninger er basert på det samme kravet til seriøsitet og trygghet som alltid har kjennetegnet vår virksomhet.

Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. I forbindelse med drift av stiftelsen, kommunikasjon med stiftelsens givere og venner. Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at vi ivaretar personopplysningene på en god måte. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi innhenter og behandler personopplysninger om våre givere og partnere.

Vår innsamling og behandling av personopplysninger er først og fremst knyttet til oppfyllelse av krav fra offentlig myndighet i forbindelse med registrering av gaver. Personopplysningene vi behandler er personnummer, alminnelig kontaktinformasjon som navn, telefonnummer, e-postadresse og postadresse. Dette er nødvendig for å sikre en entydig identifisering og registerføring av givere og partnere. OH benytter registersystemet Solidus.

Vår virksomhet er organisert med et styre.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til å sende ut vårt nyhetsblad gi øvrig informasjon samt sende inn personnummer for skattefritak til frivillige organisasjoner, skatteetaten..

Vi besvarer også henvendelse som kommer inn til oss per e-post eller telefon. I denne forbindelse lagrer vi personopplysninger som følge av henvendelsen. Dette er normalt opplysninger om navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av å oppfylle en avtale eller etter en interesseavveining.

Vi behandler også personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle ditt giverbeløp

I denne forbindelse behandler vi personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slike grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

OH benytter seg av enkelte eksterne tjenesteleverandører. Disse tjenesteleverandørene er databehandlere, som vil kunne samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne og etter våre instrukser. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta kravene etter personvernlovgivningen og informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Våre viktigste databehandlere er Solidus, Microsoft, Power Office go, og Vipps. Våre databehandlere kan kun benytte underleverandører hvis databehandleravtalen åpner for dette. Slike underleverandører vil alltid ha de samme rettigheter og plikter som databehandleren. Dersom du ønsker informasjon om våre databehandlere kan du ta kontakt med oss.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes først når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. I enkelte tilfeller må vi på grunn av krav i regnskapslovgivningen oppbevare personopplysningene lengre.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til innsyn i personopplysninger vi har registrert om deg. Hvis du mener at personopplysninger vi har registrert om deg er feilaktige eller mangelfulle, kan du ta kontakt med oss og kreve at opplysningene blir rettet eller slettet. Hvis behandlingen av opplysningene er basert på samtykke gjør vi oppmerksom på at du når som helst kan trekke samtykket tilbake.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er å ta kontakt med vår personvernansvarlig per epost.

Klage til Datatilsynet

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger kan det medføre forandring i informasjonen gitt her. Vi vil i så fall sørge for å oppdatere personvernerklæringen.

Bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler/Cookies er regulert i ekomlovens bestemmelse om vilkår knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr - den såkalte «cookie-paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Nedenfor finner du informasjon om bruk av cookies på openheart.no. Ved å hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser, i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre redusert brukeropplevelse.

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av OpenHearts nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA.

Openheart.no bruker anonymizeIP, en funksjon som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres.

Google kan overføre statistikken til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google.

Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.