Støtt Open Hearts arbeid

Frivillige gaver fra enkeltpersoner og fra næringslivet gjør det mulig for oss å opprettholde en stor aktivitet. Rundt 500.000 mennesker får hjelp gjennom vårt arbeid igjennom ett år.

Skattefradragsordningen

Stiftelsen Open Heart (Trosbudbringeren stiftelse) er godkjent for at givere får skattefradrag på gaver til vårt arbeid.

Du kan få skattefradrag for gaver fra kr. 500,- inntil kr. 25.000,- gitt til Open Heart pr. år.

For ektepar kan beløpet være inntil kr. 50.000,-

Forutsetning for å få fradrag:

For at du skal kunne få skattefradrag må Open Heart sende inn informasjon om gavens størrelse, giverens navn, adresse og personnummer til skattemyndighetene. For å gjøre dette trenger Open Heart din bekreftelse på at vi kan foreta registrering av disse opplysningene, og formidle informasjonen videre til skattemyndighetene ved årets slutt.

Gaver som ikke blir innrapportert gir ikke rett til fradrag. For at giver og innbetaling skal kunne identifiseres og dokumenteres må gaven være innbetalt til Open Hearts bankkonto 7874 06 26220.