Kontaktinformasjon

Adresse

Hans Hansens vei 174
3022 Drammen

E-post

post@openheart.no

Telefon

+47 92 89 15 25

Kontonr,

7874 06 26220

Organisasjonsnr.

971 30 7781

Daglig leder

Halvard Hasseløy
+47 92 89 15 25
halvard@openheart.no

Kontoransvarlig

Bente Hasseløy
+47 98 29 80 80
post@openheart.no

Styrets leder

Børre Våraker
+47 90 02 62 90
bv@openheart.no