Urettferdigheten råder

Der urettferdighet råder lider barna mest av alle.

De som skulle hatt trygge omgivelser å vokse opp i blir heller offer for sult og krig. Open Heart gjør sitt ytterste for å gi de uskyldige den hjelpen de behøver.