Reddet fra rusens jerngrep

Møt Yuriy. Han er en av dem som har opplevd å bli satt fri fra narkotika gjennom Open Hearts rusrehabiliteringssentre.

I Pavlograd langt øst i Ukraina finner vi Yuriy. Han er 45 år og en av de frivillige i Open Hearts arbeid. Selv nå under Korona krisen er han ute flere ganger i uken.

Mange liv berøres på grunn av at Yuriy fikk hjelp av Open Heart.

Yuriy var avhenging av narkotika i over 7 år. Som en konsekvens av dette var helsen hans helt ødelagt. Så i desperasjon tok han imot Jesus når noen av Open Hearts medarbeidere vitnet for ham på gata.

Han reiste dermed rett inn på et av rehabiliteringssentrene Open Heart driver. Der fikk han oppleve å bli totalt helbredet og satt fri fra narkotika.

Nå har Yuriy stiftet egen familie og har 2 barn. Han er med som frivillig, både på et rehabiliteringssenter og besøker mennesker som lider rundt i byen. Da har han med både mat, ordet om Jesus og forbønn. Noen av dem han besøker lever under forferdelige forhold, der konsekvensene av krigen har gjort det enda vanskeligere.

Open Heart driver en rekke rehabiliteringssentre med til sammen over 550 mennesker som til en hver tid er inne for å få hjelp til å bli kvitt rusproblemet sitt.

Om du vil være med og støtte dette arbeidet, kan du vippse til 36115. Eller du kan ta kontakt på melding om du vil være med som fast giver. Kun med hjelp av trofaste støttepartnere klarer vi å nå ut til så mange mennesker med evangeliet om Jesus, mat, klær og andre ting som trengs. Takk for at du er med og gjør en forskjell.